KEAJ Piirinmestaruus ja Revonsilimä

REVONSILIMÄ-koe pähkinänkuoressa

Jäsen on oikeutettu osallistumaan koirallaan Revonsilimäkokeeseen, kun hän on maksanut jäsenmaksunsa ajallaan, kuitenkin viimeistään kuluvan vuoden elokuun loppuun mennessä. Uuden jäsenen jäsenmaksu tulee olla maksettu viimeistään kokeen ilmoittautumispäivänä. Revonsilimäkokeen osallistumismaksu on yhdistyksen vuotuisen jäsenmaksun suuruinen. Jos kuitenkin Revonsilimäkoe on samalla piirinmestaruuskoe. Kokeen osallistumismaksun määrää Kennelpiiri.

Nuorten sarja Revonsilimäkokeen yhteydessä:

Osallistumisoikeus ja osallistumismaksu:

  • Jäsen, joka on alle 25 vuotias, on oikeutettu osallistumaan Pohjois-Savon Ajokoirayhdistys ry:n järjestämään jäsentenväliseen Revonsilimäkokeen Nuorten Sarjaan omistamallaan tai perheenjäsenen suomenajokoiralla.
  • Koira osallistuu samalla myös Piirinmestaruus- sekä Revonsilimäkokeeseen.
  • Muilta osin noudatetaan Punttisilimä- ja Revonsilimäkokeen sääntöjä.

    ****

Ketunajon piirinmestaruus- ja Revonsilimäkoe 2021

Julkaistu 19.06.2021

KILPAILUKUTSU:

20.11.2021 Suonenjoki, Kärkkäälä, , järj. Pohjois-Savon ajokoirayhdistys ry, ylit. Jussi Keronen, ilm. 15.10.-15. 11. Kuivalainen Risto, p. 0400916731, ris-to.kuivalainen@gmail.com. Osm. 50,00€ FI32 5482 3720 0077 07. Raj. osanotto Muu määrää koskeva rajoitus - piirinmestaruuskoesääntöjen edellyttämä oikeus osallistua: KEAJ, Etusija järjestävän yhdistyksen jäsenillä: Jäsentenvälinen Revonsi-limäkoe 2021. Lisät. Koe on samalla yhdistyksen mestaruuskoe.

Aikaisemmat Revonsilimäkokeet

Valokuvat

Kiertopalkinnot

Mahlan kennel, om. Olavi Jääskeläinen Karttulasta on lahjoittanut kiertopalkinnot, joka jaetaan Revonsilimässä nuorimmalle urokselle ja KEAJ Piirinmestaruuskokeessa vanhimmalle nartulle, jotka ovat vieneet kokeen loppuun saakka. Kiitos Olaville lahjoituksesta!