Vuosi 2021

Julkaistu 23.12.2020

27.2.2021

Onnea kaikille palkituille, muistamiset suoritetaan kesätapahtumassa 31.7.

****

27.2.2021

Onnea uusille valioille ja ahkerille palkintotuomareille, muistamiset suoritetaan kesätapahtumassa 31.7. Toivotaan, että koronakurimus ei meitä estä.

SAJ:n Kultainen palkintotuomarimerkit

 • Laakkonen Tomi, Toivala
 • Mustonen Harri, Pielavesi
 • Jeskanen Kaarlo, Pielavesi

SAJ:n Hopeinen palkintotuomarimerkki

 • Kananen Jussi, Lapinlahti
 • Miettinen Markus, Kuopio
 • Kauppinen Lauri, Vieremä

Kaksoisvaliot

 • Alapörkän Uatu, om. Jori Huuskonen ja Sirpa Simonen
 • Puistorinteen Iida, om. Toivo Hartikainen

Käyttövaliot AJOK

 • Ajotaiturin Herkko-Hermanni, om. Juha Hyvönen ja Risto Kuivalainen
 • Ajotaiturin Pami, om.
 • Haka-ahon Halla, om. Reijo Ahonen
 • Haka-ahon Savon Murre, om. Risto Kuivalainen ja Juha Hyvönen
 • Kaspilanmäen Bosse, om. Savolainen Eetu ja Riku Savolainen
 • Katajahovin Lotta, om. Hannu Tuovinen
 • Koivukulman Hurja-Rita, om. Pauli Lappalainen ja Esko Räsänen
 • Riistapiiska Tel-la, om. Heikki Eskelinen
 • Rinnepellon Viiruveera, om. Anssi Ruotsalainen
 • Tuomaalan Kössi, om. Ari Heinonen
 • Ukkopojan Hilima, om. Tomi Laakkonen

Käyttövaliot KEAJ

 • Pulasteen Pietu, om. Jussi Kananen ja Pertti Säisä

Muotovaliot

 • Ajolumen Jos, om. Leinonen Jouko ja Timo Parviainen
 • Kahvanahon Hellekesän Helmi, om. Jenni Kärkkäinen-Kiiminki
 • Aki, om. Pekka Timoska

****

2.2.2021
KOKOUSKUTSU Pohjois-Savon Ajokoirayhdistys ry:n sääntömääräiseen vuosikokoukseen

Koronatilanteen vuoksi hallitus on päättänyt järjestää vuosikokouksen etäkokouksena 25.2.2021 klo 18.00 käyttäen sovellusta Teams. Väliaikainen voimassa oleva poikkeamislaki mahdollistaa vuosikokouksen järjestämisen etäkokouksena ja asiamiehen käytön kokouksessa.

Koska sääntömääräistä kokousta ei voi nykytilanteen puitteissa järjestää sääntöjen edellyttämällä tavalla tai siirtää pidettäväksi kesälle. Pohjois-Savon Ajokoirayhdistys ry:n jäsenet kutsutaan yhdistyksen vuosikokoukseen 25.2.2021 klo 18.00 alkaen Teams: sovellutuksen välityksellä. Fyysinen kokouspaikka on: Punttisilimä, Siilinjärvi, Marjomäentie 312, Kuuslahti, jonne kokoontumisrajoitusten vuoksi kokoontuu alle 20 henkilöä (hallitus, kokouksen puheenjohtaja, kokouksen pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat). Hallitus suosittelee, että kokoukseen osallistutaan etänä. 

Väliaikaislain nojalla yhdistyksen hallitus edellyttää ennakkoilmoittautumista. Ennakkoilmoittautuminen tehdään yhdistyksen sihteerille Eija Airaksiselle sähköpostiin sihteeriposti@gmail.com ilmoittamalla jäsentiedot sekä sähköpostiosoite viimeistään 18.2.2021. Ilmoittautuneille lähetetään sähköpostin kautta 22.2.2021 kokouslinkki, -materiaali sekä kirjautumisohjeet. Myös käytettävät valtakirjat skannataan asianmukaisesti täytettynä ja allekirjoitettuna 18.2. mennessä sihteeriposti@gmail.com.

Kokouksessa käsitellään vain sääntömääräiset asiat. Palkitsemiset ja muistamiset suoritetaan kesätapahtuman yhteydessä 31.7.2021 klo 19. Punttisilimässä. Tämä kutsu on lähetetty jäsenistölle myös kotiin.

Kokouksen asialista
1 § Kokouksen avaus
2 § Kokouksen järjestäytyminen, valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri
3 § Valitaan kokoukselle pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat
4 § Vahvistetaan läsnäolijoiden määrä ja kokouksen äänimäärä
5 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
6 § Hyväksytään kokouksen työjärjestys
7 § Esitetään hyväksyttäväksi hallituksen laatima vuoden 2020 toimintakertomus
8 § Esitetään hallituksen varainhoitokertomus vuodelta 2020 sekä toiminnantarkastajien siitä antama lausunto ja päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.
9 § Hyväksytään hallituksen laatima vuoden 2021 toimintasuunnitelma
10 § Vahvistetaan hallituksen laatima vuoden 2021 talousarvio
11 § Määrätään jäsenmaksu vuodelle 2022
12 § Määrätään hallituksen jäsenten, edustajien ja toiminnantarkastajien palkkiot vuodelle 2021
13 § Valitaan yhdistykselle puheenjohtaja vuodelle 2021
14 § Toimitetaan hallituksen varsinaisten jäsenien ja varajäsenien vaalit erovuoroisten tilalle (kausi 2021-2023)
           Erovuorossa ovat    Eija Airaksinen (Tommi Stedt)
                                           Markus Miettinen (Reijo Ahonen)
                                           Markus Hartikainen (Toivo Hartikainen)
15 § Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varahenkilöt
16 § Valitaan kokousedustajat Pohjois-Savon Kennelpiiri ry:n vuosikokoukseen 2021
17 § Valitaan kokousedustajat Suomen Ajokoirajärjestö ry:n vuosikokoukseen 2021
18 § Käsitellään hallituksen jäsenien vuosikokoukselle esittämät asiat sekä vuosikokouksen Suomen Ajokoirajärjestö –
Finska Stövarklubben ry:lle ja Pohjois-Savon Kennelpiiri ry:lle tekemät esitykset (mm. valitaan SAJ:n hallitusedustaja sekä hänelle varahenkilö).        
19 § Muut asiat
20 § Kokouksen päättäminen

TERVETULOA ETÄKOKOUKSEEN!     

Pohjois-Savon Ajokoirayhdistys ry / hallitus
Puolesta Eija Airaksinen, yhdistyksen sihteeri
p. 0400 600 034, sihteeriposti@gmail.com

****

9.1.2021

23.12.2020

Hallitus on päättänyt järjestää vuosikokouksen 23.2.2021 klo 19. alkaen, kahvitarjous ja valtakirjojen tarkastaminen aloitetaan klo 18. alkaen. Toivotaan, ettei koronarajoitukset sotke suunnitelmia. Jäsenille lähetetään helmikuun alussa kokouskutsut, jäsenmaksulaskut sekä jäsenkirje. Siitä tarkemmin kokousjärjestelyistä. 

Hyvää Joulua jäsenille !

****

Vanhemmat uutiset

Yhdistyksen tilinumero on 
FI32 5482 3720 0077 07

Y-tunnus 0719818-7