Koekausi Pohjois-Savossa

Koepöytäkirjojen tarkastajat:

  • AJOK, KEAJ: Hannu Voutilainen, Kiukoistentie 21, 72400 Pielavesi. voutilainenhannu@msn.com 

  • BEAJ: Ismo Pekkonen, Inkiläntie 140 B 24, 70340 Kuopio, ismo.pekkonen@luukku.com
  • Jos kokeessa on SAJ:n rotuja ja beagleja, on kummastakin rodusta täytettävä oma koepöytäkirja.
  • Kokeen sihteerien tulee käyttää koetallennusohjelmaa. 

Vuoden 2018 joukkueenjohtajat:

AJOK: joukkueenjohtaja: Juha Hyvönen, varalla Lea Tuovinen
KEAJ: joukkueenjohtaja: Veikko Nissinen, varalla Matti Karppinen


Kokokauden kokeet kaudella 2018-2019

AJOK, KEAJ Pohjois-Savossa 2018-2019

Piirinmestaruuskokeet AJOK
13. -14.10.2018 Siilinjärvi, Punttisilimä, , AJOK, järj. Pohjois-Savon ajokoirayhdistys ry, ylit. Hotakainen Terho, ilm. viim. 8.10. Soininen Seppo, p. 0505610743, seppo.soininen@kuopionvesi.fi. Osm. 80,00€ FI32 5482 3720 0077 07. Raj. osanotto Muu määrää koskeva rajoitus - piirinmestaruus-koesääntöjen edellyttämä oikeus osallistua: SAJ:n roduille, kokeen 1. päivä. Lisät. AJOK PM-koe,

Piirinmestaruus- ja Revonsilimäkoe KEAJ
17.11.2018 Suonenjoki, Kärkkäälä, , KEAJ, järj. Pohjois-Savon ajokoirayhdistys ry, ylit. Pellinen Janne, ilm. 12.10. -12.11. Laukkanen Sami-Severi, p. 040 539 0574, samilaukkanen@ windowslive.com. Osm. 50,00€ FI32 5482 3720 0077 07. Raj. osanotto Muu määrää koskeva rajoitus - piirinmestaruuskoesääntöjen edellyttämä oikeus osallistua: SAJ:n roduille, PM-säännön perusteella.. Lisät. Koe on samalla yhdistyksen mestaruus-koe Revonsilimä, johon osallistumisoikeus yhdistyksen jäsenillä.

KV- Punttisilimäkoe jäsentenvälinen
1.12.2018 Siilinjärvi, Punttisilimä, , AJOK, järj. Pohjois-Savon ajokoirayhdistys ry, ylit. Remes Jouni, ilm. 26.10.-26.11. Karppinen Matti, p. 050-361 1391, maheil@ outlook.com. Osm. 80,00€ FI32 5482 3720 0077 07, jäseniltä 10€. Raj. osanotto Etusija nimetyillä roduilla: suomenajokoirat, Koiramäärää koskeva rajoitus: Maastot. KV-koe. Lisät. Koe on samalla yhdistyksen mestaruuskoe.

Kutsukilpailu Kalakukkoajot AJOK
10.  -11. 11.2018 Siilinjärvi, Punttisilimä,  AJOK, järj. Pohjois-Savon ajokoirayhdistys ry, ylit. Hautakangas Keijo, ilm. 5.10. -5.11. Karppinen Matti, p. 050-361 1391, maheil@ outlook.com. Osm. 80,00€ FI32 5482 3720 0077 07. Raj. osanotto Muu määrää koskeva rajoitus – otteluun/ kilpailuun osallistuvilla koirilla etusija: Kutsukilpailu: Kalakukkoajot, Vain nimetyille roduille: suomenajokoirat

Pakkaskoe
12.1.2019 Siilinjärvi, Punttisilimä, AJOK, järj. Pohjois-Savon ajokoirayhdistys ry, ylit. Tolppanen Matti, ilm. 7.12.2018-7.1.2019 Laukkanen Sami-Severi, p. 040 539 0574, sa-milaukkanen@ windowslive.com. Osm. 40,00€ FI32 5482 3720 0077 07. Raj. osanotto Koiramäärää koskeva rajoitus: Maastot, Vain nimetyille roduille: suomenajokoirat. Lisät. Pakkaskoe 2019.

ALUEEN AJOK- kokeet

Ajokoe, kokauden mittainen koe

20.8.2018-28.2.2019,  kokokauden koe, järj. Pohjois-Savon kennelpiiri r.y., ilm. . Osm. 20,00€ FI03 5482 3720 0031 85 viite 13. Lisät. Ilm. edell. päivänä ylituomarille. Pohjois-Savon Kennelpiirin alueen ylituomarit löyty-vät: https://www. kennelliit-to.fi/yhteystiedot/ylituomarit.

Ajokokeet

21.9.2018 Kaavi, Toimintakeskus Raukku, , AJOK, järj. Koillis-Savon kennelkerho ry, ylit. Itkonen Esko, ilm. 20.8. -17.9. Hartikainen Toivo, p. 0400279593, toivo.hartikainen@ pp.inet.fi. Osm. 40,00€ FI26 5482 3720 0126 65. Raj. osanotto Koiramäärää koskeva rajoi-tus: Maastot. Lisät. Koiramäärää koskeva rajoitus: Maastot.

22.9.2018 Vieremä, Pöytämäki, , järj. Viere-män eränkävijät ry, ylit. Karppinen Matti, ilm. 22.8.-17.9. Karppinen Matti, p. 050-361 1391, maheil@outlook.com. Osm. 40,00€. Raj. osanotto Etusija järjestävän yhdistyksen jäse-nillä: maasto rajoitus.

26.9.2018 Suonenjoki, Kärkkäälä, , AJOK, järj. Karttulan kennelkerho ry, ylit. Pennanen Viljo, ilm. 21.8.-21.9. Laukkanen Sami-Severi, p. 040 539 0574, samilaukka-nen@windowslive.com. Osm. 40,00€ FI15 5465 0920 0416 69. Raj. osanotto Muu mää-rää koskeva rajoitus – otteluun/kilpailuun osallistuvilla koirilla etusija: Sisä-Savo -ottelu.

28.9.2018 Kaavi, Toimintakeskus Raukku, , AJOK, järj. Koillis-Savon kennelkerho ry, ylit. Tolppanen Matti, ilm. 27.8. -24.9. Hartikainen Toivo, p. 0400279593, toivo.harti-kainen@pp.inet.fi. Osm. 40,00€ FI26 5482 3720 0126 65. Raj. osanotto Koiramäärää koskeva rajoitus: Maastot. Lisät. Koiramäärää koskeva rajoitus: Maastot.

28.9.2018 Lapinlahti, Hormanmäen Erän metsästysmaja, , AJOK, järj. Pällikkään erä ry, ylit. Savolainen Erkki, ilm. 1. -23.9. Kananen Jussi, p. 044 3600013, jussipuavo@ gmail.com. Osm. 40,00€. Raj. osanotto Koi-ramäärää koskeva rajoitus: Koiramäärää kos-keva rajoitus: maastot.

29.9.2018 Kiuruvesi, AJOK, järj. Kiuruveden kennelkerho ry, ylit. Alhosaari Pentti, ilm. 2.-23.9. Remes Antti, p. 050 5142604, ant-ti.remes@ pp.inet.fi. Raj. osanotto Koiramää-rää koskeva rajoitus: Lapinlahti-Kiuruvesi ottelu. Lisät. Lapinlahti-Kiuruvesi ottelu.

29.9.2018 Pielavesi, , AJOK, järj. Pielaveden kennelkerho ry, ylit. Voutilainen Hannu, ilm. 28.8.-24.9. Korhonen Asko, p. 0400951961, korhonenrau@ gmail.com. Osm. 40,00€ FI04 5342 0140 0369 44. Raj. osanotto Koiramää-rää koskeva rajoitus: maastot.

29.9.2018 Lapinlahti, Varpaisjärvi, , AJOK, järj. Kuopion eränkävijät ry, ylit. Mustonen Risto, ilm. 3.-24.9. Mustonen Risto, p. 050-591 5515, ristomusto@ gmail.com. Osm. 40,00€ FI18 8000 1170 8657 12.

5.10.2018 Siilinjärvi, Punttisilimä, , AJOK, järj. Kuopion seudun metsästyskoirakerho, ylit. Hartikainen Raimo, ilm. 20.8.-30.9. Kokkari-nen Kalevi, p. 0400-419358, ka-le.kokkarinen@gmail.com. Osm. 40,00€ FI15 5600 0540 1934 33 viite 1973. Raj. osanotto Koiramäärää koskeva rajoitus: Maastot max 8 koiraa.

Piirinmestaruuskarsintakoe
6.10.2018 Rautalampi, Koipiniemi, , AJOK, järj. Vesannon kennelkerho r.y, Rautalammin kennelkerho ry, ylit. Kiiski Timo, ilm. 1.9.-1.10. Oinonen Heidi, p. 040 7575507, mehta-pellon@gmail.com. Osm. 50,00€ FI66 5510 0020 0398 57. Raj. osanotto Muu määrää koskeva rajoitus – vain määrätyn tuloksen saavuttaneet koirat: Pohjois-Savon pm ko-keen karsintakoe Etelän lohko, Etusija nime-tyillä roduilla: AJOK PM-karsinta, ETELÄ, SAJ:n roduille.

Piirinmestaruuskarsintakoe
6.10.2018 Lapinlahti, Metsästysmaja, Vuori-sentie 392, VARPAISJÄRVI, , AJOK, järj. Var-paisjärven metsästysseura ry, ylit. Mustonen Risto, ilm. 1.9.-1.10. Tuovinen Hannu, p. 0400182794, hannu.tuovinen@ saksu.net. Osm. 50,00€ FI36 5501 0340 0087 24. Raj. osanotto Muu määrää koskeva raj – vain määrätyn tuloksen saavuttaneet koirat, Etusi-ja nimetyillä roduilla: AJOK PM-karsinta, ITÄ, SAJ:n roduille.

Piirinmestaruuskarsintakoe
6.10.2018 Keitele, , AJOK, järj. Keiteleen ken-nelkerho ry, ylit. Savolainen Erkki, ilm. 1.9.-1.10. Sandberg Anne, p. 0405891846, sand-berganne04@ gmail.com. Osm. 50,00€ FI06 5128 0620 0260 92. Raj. osanotto Muu mää-rää koskeva rajoitus – otteluun/kilpailuun osallistuvilla koirilla etusija, Etusija nimetyillä roduilla: AJOK PM-karsinta, POHJOIS, SAJ:n roduille.

11.10.2018 Lapinlahti, , AJOK, järj. Lapinlah-den kennelkerho r.y., ylit. Kärkkäinen Veijo, ilm. 11.9.-5.10. Lappalainen Pauli, p. 0503239048, koivukulma@ luukku.com. Osm. 40,00€ FI24 5158 1520 0283 22. Raj. osanotto Koiramäärää koskeva rajoitus: Maastot.

13.10.2018 Siilinjärvi, Punttisilimä, , AJOK, järj. Pohjois-Savon ajokoirayhdistys ry, ylit. Hotakainen Terho, ilm. viim. 8.10. Soininen Seppo, p. 0505610743, seppo.soininen@ kuopionvesi.fi. Osm. 80,00€ FI32 5482 3720 0077 07. Raj. osanotto Muu määrää koskeva rajoitus - piirinmestaruuskoesääntöjen edel-lyttämä oikeus osallistua: SAJ:n roduille, ko-keen 1. päivä.. Lisät. AJOK PM-koe, kaksipäi-väisen kokeen ensimmäinen koepäivä.

14.10.2018 Siilinjärvi, Punttisililmä, , AJOK, järj. Pohjois-Savon ajokoirayhdistys ry, ylit. Hotakainen Terho, ilm. viim. 8.10. Soininen Seppo, p. 0505610743, seppo.soininen@ kuopionvesi.fi. Raj. osanotto Muu määrää koskeva rajoitus - piirinmestaruuskoesääntö-jen edellyttämä oikeus osallistua: SAJ:n ro-duille, kokeen 2. päivä.

3.11.2018 Kuopio, Kuusiharju, , AJOK, järj. Pohjois-Soisalon metsästysseura ry, ylit. Hy-vönen Juha, ilm. 1.-25.10. Miettinen Martti, p. 0400 184 658, miettinen.kaija @gmail.com. Osm. 40,00€ FI50 5508 0140 0171 18 viite 3748. Raj. osanotto Koiramää-rää koskeva rajoitus: Enintään 10 koiraa. Li-sät. Soisalon malja ajokoe.

3.11.2018 Iisalmi, Koljonvirta, , AJOK, järj. Venäjänajokoirayhdistys ry, ylit. Karppinen Matti, ilm. 26.9.-26.10. Matilainen Severi, p. 0445552687, severimatilainen@ gmail.com. Osm. 80,00€ FI43 8000 1170 6705 83. Raj. osanotto Muu määrää koskeva rajoitus – vain määrätyn tuloksen saavuttaneet koirat: SM-kokeen järjestämisohjeen mukaan. SM-kilpailu.

3.11.2018 Rautavaara, , AJOK, järj. Rautavaa-ran erämiehet r.y., ylit. Mustonen Risto, ilm. 1.8.-26.10. Kauppinen Pekka, p. 040 7505919, anne.salo.lempi@ gmail.com. Osm. 40,00€ FI58 5390 0040 0160 47.

4.11.2018 Tuusniemi, Mäkimaja, Mäkimajan-tie 36, , AJOK, järj. Susimäen eränkävijät ry, Mäkijärven metsämiehet ry, ylit. Kuivalainen Risto, ilm. 1.-30.10. Nissinen Veikko, p. 0400 139076, vekkura@gmail.com. Osm. 40,00€ FI27 5482 0620 0297 08. Raj. osanotto Koi-ramäärää koskeva rajoitus: maastojen määrä. Lisät. Tuusniemen mestaruuskoe, myös beag-let.

4.11.2018 Lapinlahti, , AJOK, järj. Lapinlahden kennelkerho r.y., ylit. Kärkkäinen Veijo, ilm. 1.-29.10. Kääriäinen Pertti, p. 040 1464699, kaariainen.pertti@ gmail. com. Osm. 40,00€ FI24 5158 1520 0283 22. Raj. osanotto Etusija järjestävän yhdistyksen jäsenillä: pitäjän ja- jäsentenvälinen mestaruus koe.

10.11.2018 Siilinjärvi, Punttisilimä, , AJOK, järj. Pohjois-Savon ajokoirayhdistys ry, ylit. Hautakangas Keijo, ilm. 5.10. -5.11. Karppi-nen Matti, p. 050-361 1391, maheil@ out-look.com. Osm. 80,00€ FI32 5482 3720 0077 07. Raj. osanotto Muu määrää koskeva rajoi-tus – otteluun/ kilpailuun osallistuvilla koirilla etusija: Kutsukilpailu: Kalakukkoajot, kokeen 1. päivä., Vain nimetyille roduille: suomenajo-koirat. Lisät. Kaksipäiväisen kokeen ensim-mäinen päivä.

11.11.2018 Siilinjärvi, Punttisilimä, , AJOK, järj. Pohjois-Savon ajokoirayhdistys ry, ylit. Hautakangas Keijo, ilm. 5.10. -5.11. Karppi-nen Matti, p. 050-361 1391, maheil@ out-look.com. Raj. osanotto Muu määrää koske-va rajoitus – otteluun/ kilpailuun osallistuvilla koirilla etusija: Kutsukilpailu, Kalakukkoajot, kokeen 2. päivä., Vain nimetyille roduille: suomenajokoirille. Lisät. Kaksipäiväisen ko-keen toinen päivä.

16.11.2018 Kiuruvesi, Kiuruvesi, , AJOK, järj. Kiuruveden kennelkerho ry, ylit. Mielonen Keijo, ilm. 21.10.-11.11. Kananen Alpo, p. 0500-326 442, alpokananen@ luukku.com. Osm. 40,00€. Raj. osanotto Koiramäärää koskeva rajoitus: Maastot. Lisät. Maksu koe-paikalla. Koiramäärää koskeva rajoitus. Jehu-ajot.

17.11.2018 Kiuruvesi, AJOK, järj. Kiuruveden kennelkerho ry, ylit. Karppinen Matti, ilm. 21.10.-11.11. Remes Antti, p. 0505142604, antti.remes@ pp.inet.fi. Osm. 40,00€. Raj. osanotto Koiramäärää koskeva rajoitus: Pitä-jänmestaruuskoe. Lisät. Maksu koepaikalla. Pitäjänmestaruuskoe.

18.11.2018 Keitele, Pahkamäki, Erä-Roinila, AJOK, järj. Keiteleen kennelkerho ry, ylit. Jääskeläinen Heikki, ilm. 12.10.-12.11. Sand-berg Anne, p. 040 5891846, sandber-ganne04@ gmail.com. Osm. 40,00€ FI06 5128 0620 0260 92. Raj. osanotto Koiramää-rää koskeva rajoitus: Maastot.

19.11.2018 Lapinlahti, , AJOK, järj. Lapinlah-den kennelkerho r.y., ylit. Savolainen Erkki, ilm. 19.10.-13.11. Pekkarinen Antti, p. 0400 142 434, pekkarinen.antti.ap @ gmail.com. Osm. 50,00€ FI24 5158 1520 0283 22. Raj. osanotto Koiramäärää koskeva rajoitus: Koi-vukulman kennelin 30-vuotis Juhlakoe.

30.11.2018 Kaavi, Toimintakeskus Raukku, , AJOK, järj. Koillis-Savon kennelkerho ry, ylit. Kolehmainen Eero, ilm. 5. -26.11. Hartikainen Toivo, p. 0400 279593, toivo .hartikainen@pp.inet.fi. Osm. 40,00€ FI26 5482 3720 0126 65. Raj. osanotto Koiramää-rää koskeva rajoitus: Maastot. Lisät. Koira-määrää koskeva rajoitus: Maastot.

1.12.2018 Siilinjärvi, Punttisilimä, , AJOK, järj. Pohjois-Savon ajokoirayhdistys ry, ylit. Remes Jouni, ilm. 26.10.-26.11. Karppinen Matti, p. 050-361 1391, maheil@ outlook.com. Osm. 80,00€ FI32 5482 3720 0077 07. Raj. osanotto Etusija nimetyillä roduilla: suomenajokoirat, Koiramäärää koskeva rajoitus: Maastot. KV-koe. Lisät. Koe on samalla yhdistyksen mesta-ruuskoe.

6.12.2018 Iisalmi, , järj. Iisalmen seudun ken-nelkerho ry, ylit. Rytkönen Erkki, ilm. 1.-30.11. Ruotsalainen Anssi, p. 045-692 8355, ruotsalainen64@wippies.fi. Osm. 40,00€ FI11 5158 0120 0285 26. Raj. osanotto Koiramää-rää koskeva rajoitus: Maastot. Lisät. Koepaik-ka ilmoitetaan kilpailijoille ilmoittaumisen yhteydessä.

8.12.2018 Suonenjoki, kärkkäälä, , AJOK, järj. Karttulan kennelkerho ry, Suonenjoen kennel-yhdistys ry, ylit. Pääkkönen Auli, ilm. 1.11.-2.12. Laukkanen Sami-Severi, p. 040 539 0574, samilaukkanen@ windowslive .com. Osm. 40,00€ FI15 5465 0920 0416 69. Raj. osanotto Etusija järjestävän yhdistyksen jäse-nillä: Karttulan Kennelkerhon ja Suonenjoen Kennelyhdistyksen mestaruuskoe, Koiramää-rää koskeva rajoitus: Maastot.

8.12.2018 Varkaus, Varkaus, , AJOK, järj. Varkauden seudun kennelyhdistys ry, ylit. Itkonen Esko, ilm. 3.11.-3.12. Holopainen Jouko, p. 0400-598 258, joukoholopainen@ hotmail.fi. Osm. 40,00€ FI27 2051 1800 0345 32. Raj. osanotto Koiramäärää koskeva rajoi-tus: Maastot.

9.12.2018 Rautalampi, Koipiniemi, , AJOK, järj. Rautalammin kennelkerho ry, ylit. Pelli-nen Janne, ilm. 5.11.-2.12. Aartonen Taisto, p. 0400623514, taisto.aartonen @ luuk-ku.com. Osm. 40,00€. Lisät. Ilmoittautumiset puh. 0400 623514 Taisto Aartonen.

15.12.2018 Pielavesi, , AJOK, järj. Pielaveden kennelkerho ry, ylit. Pääkkönen Auli, ilm. 15.11.-10.12. Kainulainen Pekka, p. 0505556068, pekka_kainulainen @suomi 24.fi. Osm. 40,00€ FI04 5342 0140 0369 44. Raj. osanotto Etusija järjestävän yhdistyksen jäsenillä: Kerhon mestaruuskoe/ 50v juhlakoe, Koiramäärää koskeva rajoitus: maastot.

15.12.2018 Kaavi, Toimintakeskus Raukku,  AJOK, järj. Koillis-Savon kennelkerho ry, ylit. Meriläinen Milla, ilm. 29.10.-10.12. Hartikai-nen Toivo, p. 0400 279593, toi-vo.hartikainen@pp.inet.fi. Osm. 70,00€ FI26 5482 3720 0126 65. Raj. osanotto Koiramää-rää koskeva rajoitus: Maastot. KV-koe. Lisät. Rahtiajot 2017. KSKK:n MESTARUUSKOE.

16.12.2018 Vesanto, , AJOK, järj. Vesannon kennelkerho r.y, ylit. Kiiski Timo, ilm. 1.11.-10.12. Oinonen Heidi, p. 040 7575507, meh-tapellon@gmail.com. Osm. 40,00€ FI66 5510 0020 0398 57. Raj. osanotto Etusija järjestä-vän yhdistyksen jäsenillä: Kerhon mestaruus-koe.

6.1.2019 Suonenjoki, kärkkäälä, , AJOK, järj. Karttulan kennelkerho ry, ylit. Hyvönen Juha, ilm. 1.-30.12. Laukkanen Sami-Severi, p. 040 539 0574, samilaukkanen@windowslive.com. Osm. 40,00€ FI15 5465 0920 0416 69. Raj. osanotto Koiramäärää koskeva rajoitus: maastot.

12.1.2019 Siilinjärvi, Punttisilimä, , AJOK, järj. Pohjois-Savon ajokoirayhdistys ry, ylit. Tolp-panen Matti, ilm. 7.12.2018-7.1.2019 Lauk-kanen Sami-Severi, p. 040 539 0574, sa-milaukkanen@ windowslive.com. Osm. 40,00€ FI32 5482 3720 0077 07. Raj. osanotto Koiramäärää koskeva rajoitus: Maastot, Vain nimetyille roduille: suomenajokoirat. Lisät. Pakkaskoe 2019.

13.1.2019 Rautalampi, Koipiniemi, , AJOK, järj. Rautalammin kennelkerho ry, ylit. Savo-lainen Erkki, ilm. 17.12.2018-6.1.2019 Aarto-nen Taisto, p. 0400 623 514, tais-to.aartonen@ luukku.com. Osm. 40,00€. Lisät. Ilmoittautumiset puh. 0400 623 514 Taisto Aartonen.

19.1.2019 Pielavesi, , AJOK, järj. Pielaveden kennelkerho ry, ylit. Kiiski Timo, ilm. 19.12.2018-14.1.2019 Soininen Paavo, p. 0505375755. Osm. 40,00€ FI04 5342 0140 0369 44. Raj. osanotto Koiramäärää koskeva rajoitus: maastot.


9.2.2019 Keitele, Pahkamäki,Erä-roinila, AJOK, järj. Keiteleen kennelkerho ry, ylit. Tuo-vinen Lea, ilm. 1.12.2018-2.2.2019 Sandberg Anne, p. 040 589 1846, sandberganne04 @gmail.com. Osm. 40,00€ FI06 5128 0620 0260 92. Raj. osanotto Koiramäärää koskeva rajoitus: Maastot.

Ketunajokokeet

Kokokauden mittainen koe

20.8.2018-28.2.2019, , Kokokauden koe, järj. Pohjois-Savon kennelpiiri r.y., ilm. . Osm. 20,00€ FI03 5482 3720 0031 85 viite 13. Lisät. Ilm. edell. päivänä ylituomarille. Pohjois-Savon Kennelpiirin alueen KEAJ-ylituomarit löytyvät: https://www. kennelliitto.fi /yhteystiedot/ylituomarit.

Alueen kettukokeet

30.9.2018 Kiuruvesi, , KEAJ, järj. Pyhäjärven kennelkerho r.y., ylit. Karppinen Matti, ilm. viim. 24.9. Ryynänen Heikki, p. 040-725 7714. Osm. 40,00€. Raj. osanotto Koiramäärää koskeva rajoitus: Maastot. Koiran omistaja ilmoittaa koemaaston.

17.11.2018 Suonenjoki, Kärkkäälä, , KEAJ, järj. Pohjois-Savon ajokoirayhdistys ry, ylit. Pellinen Janne, ilm. 12.10. -12.11. Laukkanen Sami-Severi, p. 040 539 0574, samilaukka-nen@windowslive.com. Osm. 50,00€ FI32 5482 3720 0077 07. Raj. osanotto Muu mää-rää koskeva rajoitus - piirinmestaruus-koesääntöjen edellyttämä oikeus osallistua: SAJ:n roduille, PM-säännön perusteella.. Li-sät. Koe on samalla yhdistyksen mestaruus-koe Revonsilimä, johon osallistumisoikeus yhdistyksen jäsenillä.

20.1.2019 Kiuruvesi, Kiuruvesi, , KEAJ, järj. Kiuruveden kennelkerho ry, ylit. Kuivalainen Risto, ilm. 23.12.2018-13.1.2019 Kananen Alpo, p. 0500-326 442, alpokananen@ luuk-ku.com. Osm. 40,00€. Raj. osanotto Koira-määrää koskeva rajoitus: Maastot. Lisät. Maksu koepaikalla. Koiramäärää koskeva rajoitus, maastot.

Tärkeitä linkkejä:

Tulokset

Koematariaali

Valionarvosääntö

Suomenajokoira ja muut korkeajalkaiset ajokoirat

FI MVA 
1 x AJOK-1 tai 1 x KEAJ-1 Siirtymäkauden aikana hyväksytään ennen 1.8.2002 saavutettu ajokokeiden tai ketunajokokeiden AVO-1 tulos. 

FI KVA
4 x AJOK-1 saavutettuna vähintään kahden eri koekauden aikana. Yksi koekausi on metsästys-vuosi 1.8.- 31.7. Käyttövalion arvoon oikeuttavia tuloksia on oltava vähintään kaksi paljaalta maalta ja yksi lumikeliltä. Käyttövalion arvoon hyväksytään yksi AJOK-1 palkinto koko koekau-den kestävästä kokeesta tai ennen 1.8.2016 saavutetusta kahden viikon kokeesta. (Valt. 29.5.16)

FI KVA-K
4 x KEAJ-1 saavutettuna vähintään kahden eri koekauden aikana. Yksi koekausi on metsästys-vuosi 1.8.- 31.7. Käyttövalion arvoon hyväksytään yksi KEAJ-1 palkinto koko koekauden kestä-västä kokeesta tai ennen 1.8.2016 saavutetusta kahden viikon kokeesta. (Valt. 29.5.16)

TÄHTIVALIO 
Tähtivalion arvo anotaan SAJ:n hallitukselta. Käyttövaliokoiran on saavutettava AJOK1 tulokset peräkkäisinä päivinä kaksi kertaa. Jotta hakemus tulee käsiteltyä mahdollisimman pian, liitä kopiot koepöytäkirjoista. Muutoin järjestö odottaa viralliset tulokset.