Kokokauden kokeet Pohjois-Savossa

AJOK                        20.8.2018 - 28.2.2019
IAJOK                        1.12.2018 – 28.2.2019
KEAJ                          20.8.2018 - 28.2.2019

Palkintotuomarit:                       Tuomariluettelo
Järjestäjä:                                    Pohjois-Savon Kennelpiiri ry
Osallistumismaksu:                    20 €
Tilille:                                           FI03 5482 3720 0031 85, viite 13
 

Koetallennusohjelma löytyy SAJ:n sivuilta. Koepaperit tehdään ao. ohjelmaa hyväksikäyttäen. Ylituomarit lähettävät koepöytäkirjat Hannu Voutilaiselle, Kiukoistentie 21, 72400 Pielavesi, email: voutilainenhannu@msn.com. Maastokortit on lähetetty koetta vastaanottaville ylituomareille postin kautta.

Pohjois-Savon Kennelpiirin alueen KEAJ ylituomarit ottavat vastaan myös IAJOK kokokauden kokeita Pohjois-Savon Kennelpiirissä. 

==================

Kokokauden mittaisten kokeiden toimintaohje:                           

AJOK, IAJOK, DRAJ, DKAJ, HIRV, HIRV-J, KARH, KEAJ, LINT

Koko koekauden kestävän kokeen tarkoituksena on madaltaa kokeeseen osallistumisen kynnystä ja tehdä kokeen suorittamisesta mahdollisimman helppoa. Asiointi ja yhteydenpito tapahtuu pääasiassa puhelimitse. Ylituomari voi kuitenkin niin harkitessaan edellyttää koiranomistajan sekä palkintotuomarin/-tuomareiden henkilökohtaisesti osallistumaan ylituomarin puhutteluun. Kokeen onnistumisen ja sujuvuuden kannalta on tärkeää että kaikki osapuolet tietävät omat tehtävänsä. Asioista tulee sopia etukäteen ja kaikilla on oltava tiedossa toistensa yhteystiedot.

Järjestäjä: Koejärjestelyistä vastaa Pohjois-Savon Kennelpiiri
Koealue: Koe suoritetaan Pohjois-Savon Kennelpiirin alueella.

Osallistumismaksu: 20 , joka tulee maksaa ennen koetta Pohjois-Savon Kennelpiirin tilille FI48 4787 0010 0135 07, viitteellä 13. Pohjois-Savon Kennelpiiri korvaa ylituomareille 10€/koira aiheutuneista matka- ja purkutilaisuuden kahvituskuluista. Koemateriaalin jakamisesta vastaa Kennelpiiri ja se sisältyy ilmoittautumismaksuun, osallistujalta ei peritä erillistä maksua maastokorteista.

Kokeeseen ilmoittautuminen: Kokeeseen ilmoittaudutaan, luetteloissa mainituille arvosteluoikeudet omaaville Pohjois-Savon Kennelpiirin kokeen nimeämälle lajin ylituomarille. Ilmoittautuminen suoritetaan viimeistään koepäivää edeltävänä päivänä puhelimitse. Koiranohjaaja huolehtii hyvissä ajoin ennen koetta maastokortit ylituomarilta, jos hänellä niitä itsellään ei ole.

Ylituomaripuhuttelu: Ylituomari pitää puhuttelun ja ohjeistaa koeryhmän sekä tarkastaa koiran osallistumisoikeuden. Ylituomari tarkistaa palkintotuomarin / rien arvosteluoikeuden /t ja hyväksyy tämän/nämä. Koepäivän iltana koesuorituksen jälkeen tulee palkintotuomarin puhelimitse antaa selvitys ylituomarille päivän koetapahtumista. Samalla sovitaan kokeen purkutilaisuus, jos sitä ei ole aiemmin jo sovittu.

Kokeen purkutilaisuus: Kokeen purkutilaisuus pidetään viimeistään viikon kuluessa koepäivästä sille ylituomarille, jolle on ilmoittauduttu kokeeseen. Purkutilaisuuteen tulee osallistua palkintotuomari/t ja koiraa kokeissa ohjannut henkilö (omistaja tai ohjaaja), joka ottaa mukaansa kokeiltavan koiran rekisterikirjan, jossa tulee olla tunnistusmerkintä merkitty, rokotustodistukset sekä kuitin suoritetusta osanottomaksusta. Ylituomarin vaatiessa myös koekoira tulee ottaa mukaan purkutilaisuuteen. Jokainen koesuoritus on erillinen koe, josta täytetään koirakohtainen pöytäkirja ja koepöytäkirja. Koeajaksi merkitään kokeen suorituspäivä. Koetulos on voimassa, kun ylituomari on vahvistanut pöytäkirjat. Ylituomari lähettää tarkistamansa ja allekirjoituksellaan vahvistamansa koepöytäkirjan, koirakohtaisen pöytäkirjan sekä maastokortin viikon kuluessa Kennelpiirin nimeämälle koepöytäkirjan tarkastajalle.

Nimettyjen ylituomareiden yhteystiedot löytyvät:  http://www.kennelliitto.fi/yhteystiedot/ylituomarit

AJOKOE, AJOK, KEAJ ja IAJOK:

Maastokortit ja muut koekohtaiset paperit tilataan kokeen ylituomarilta.

Koepöytäkirjat tehdään hyväksi käyttäen SAJ:n tallennusohjelmaa.

Koepöytäkirjojen tarkastaja: Hannu Voutilainen, Kiukoistentie 21, 72400 Pielavesi.

Tallennusohjelman kautta tehdyt koepöytäkirjat lähetetään sähköisesti tarkastajalle: voutilainenhannu@msn.com           
                                                                                  

Ilveksen ajokokeet, IAJOK – toimitaan kuten muissakin kokokauden kokeiden järjestämisessä

Ilveksenajokokeiden tarkoituksena on ajavien koirien ilveksen ajo-ominaisuuksien selville saaminen jalostusta varten, harrastajien ja heidän yhteistoimintansa kehittäminen sekä toimivien petokoirien todentaminen näihin sääntöihin pohjautuen. Ilveksenajokokeissa tarkoitus on ennen kaikkea testata koiria niin, että niitä voidaan tarvittaessa käyttää viranomaisten apuna vahingoittuneiden tai häirikköilvesten poistoon. Ilveksenajokoe järjestetään koko ilveksenmetsästyskauden 1.12. - 28.2. mittaisena kokeena. Koe käydään ketunajokokeen säännöillä ja KEAJ palkintotuomarit voivat toimia ilveksenajokokeessa tuomarina, KEAJ ylituomarit toimivat kokeen ylituomarina. 

Pohjois-Savon Kennelpiiri ry

Tärkeitä linkkejä: