Kilvan Idänlohkon valintakoe

Idän-lohkon valintakoe järjestetään kaksi päiväisenä kilpailuna, jossa koiran on osallistuttava molempien päivien ajokokeeseen. Valintakokeet järjestetään vuorotellen Keski-Suomen Kennelpiirin, Pohjois-Karjalan Kennelpiirin, Pohjois-Savon Kennelpiirin sekä Suur-Savon Kennelpiirin alueella.

Kolme parasta koiraa, kilpailun voittaja vas. Juho Suur-Savon kennelpiiristä, keskellä kilpailun toinen Havukkakallion Juntti-Jeri ja oikealla kilpailun kolmas Mutka-Jussin Unna, kumpikin Pohjois-Karjalan kennelpiiristä. Kuvassa myös vas. ylituomari Pekka Eskola ja yhdistyksen pj. Seppo Soininen. Onnea saavutuksista ja Menestystä Kilpa-otteluun kaikille! (kuva: Viljo Pennanen)

Kilvan Idänlohkon valintakoe säännöt

Päivityksessä 06.05.2013

Valtakunnallisen kilpaottelun valintakokeiden järjestämissäännöt sekä aluekarsintojen, kennelpiirien karsintakokeiden ja kilvan valintakokeiden valintaperusteet

Hyväksytty Suomen Kennelliitossa 31.3.2005, lisäys 9.3.2011 ja 8.8.2012

1. Lohkon valintakokeen järjestäminen

1.1 Kilpa-ottelun valintakokeet (valtakunnallinen lohkojen valintakoe) ovat kaksipäiväisiä kilpailuja, joissa koiran on osallistuttava molempien päivien ajokokeeseen.
Valintakokeiden toimeenpanossa noudatetaan seuraavaa vuorottelua, jota kennelpiirit lohkon sisällä voivat keskenään vaihtaa:
 
IDÄN LOHKO: Keski-Suomen, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Savon ja Suur-Savon kennelpiirit

POHJAN LOHKO: Kainuun, Keski-Pohjanmaan,Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan kennelpiirit

LÄNNEN LOHKO:  Etelä-Pohjanmaan, Pohjois-Hämeen, Satakunnan ja Vaasan kennelpiirit

ETELÄN LOHKO: Etelä-Hämeen ja Salpausselän kennelpiirit yhdessä, Helsingin Seudun ja Uudenmaan kennelpiirit yhdessä sekä Kymenläänin ja Varsinais-Suomen kennelpiirit
 
Yhteisvastuulliset kennelpiirit voivat järjestää omalla vuorollaan valintakokeen yksin tai yhdessä. Koeluvan anoo järjestämisvuorossa oleva kennelpiiri tai sen jäsenyhdistys kennelpiirin suostumuksen saatuaan. Anomus on osoitettava Kennelliiton hallitukselle ja toimitettava rotujärjestölle helmikuun loppuun mennessä. Valintakokeen toimeenpanoluvan myöntää Kennelliiton hallitus saatuaan asiasta rotujärjestön hallituksen lausunnon. Valintakokeen järjestävä kennelpiiri tai sen jäsenyhdistys vastaa valintakokeen kustannuksista ja on oikeutettu perimään lohkon muilta kennelpiireiltä koiraa kohti osanottomaksun, joka on suuruudeltaan sama, jonka Kennelliiton hallitus vuosittain vahvistaa otteluiden osanottomaksuksi. Osanottomaksuun sisältyy koiranomistajien, palkintotuomareiden ja valitsijamiesten ruokailu ja majoitus.
2. Koirien valinta Kilpa-otteluun

2.2 Kilpa-otteluun valitaan kultakin lohkolta kolme (3) koiraa ja tarpeellinen määrä varakoiria.

Koirien valinnan suorittaa sen kennelpiirin Kilpa-otteluun nimeämä palkintotuomari, jonka alueella valintakoe suoritetaan. Valinnan tehneen kennelpiirin Kilpa-otteluun nimeämän palkintotuomarin on ilmoitettava välittömästi valintakokeen jälkeen Kilvan ottelutoimikunnalle seuraavat tiedot:
- valittujen koirien ja varakoirien rekisteritiedot,
- omistajat osoitteineen sekä
- lohkosta Kilpaan palkintotuomareiksi tulevien kennelpiirien nimeämien palkintotuomareiden nimet osoitteineen.
(Kilpa-ottelun järjestämissääntö 7:1 §: Jokainen kennelpiiri, paitsi Ahvenanmaa nimeää yhden palkintotuomarin Kilpa-otteluun kennelpiiristä valittujen koirien lukumäärästä riippumatta.)
2.3 Kilpa-otteluun valittavien koirien tulee olla palkittu FCI:n tunnustaman maan kenneljärjestön hyväksymässä koiranäyttelyssä  vähintään laatuarvostelun toisella palkinnolla, laatuarvostelun H, 15 kuukautta täytettyään. Päivitetty nykyisiä näyttelysääntöjä vastaavaksi 1.9.2012.
3. Kennelpiirin karsintakokeen järjestäminen
 
3.1 Kukin kennelpiiri järjestää oman karsintakokeensa kennelpiirin hallituksen määräämänä ajankohtana kuitenkin viimeistään viikkoa ennen lohkon valintakoetta. Koe voidaan järjestää kennelpiirin mestaruuskokeen yhteydessä. Useamman omistajan koira osallistuu sen omistajan kennelpiirin karsintakokeeseen, jonne koira on pääasiassa sijoitettu. Koira voi osallistua vuosittain vain yhden kennelpiirin karsintakokeeseen. Koira ottaa osaa sen kennelpiirin karsintakokeeseen, jonka alueella sen omistaja vakinaisesti asuu.
4. Koirien valinta lohkojen valintakokeisiin
 
4.1 Kennelpiirin Kilpa-otteluun nimeämä palkintotuomari valitsee karsintakokeeseen osallistuvista koirista kolme (3) koiraa edustamaan kennelpiiriä. Poikkeuksena Etelä-Hämeen, Salpausselän, Helsingin Seudun ja Uudenmaan kennelpiirit, joista valitaan kaksi (2) koiraa sekä Ahvenanmaan kennelpiiri, josta valitaan yksi (1) koira, joka osallistuu lännen lohkon valintakokeeseen. Varakoiria valitaan kustakin kennelpiiristä tarpeellinen määrä. Valintakokeeseen valittavan koiran tulee olla palkittu FCI:n tunnustaman maan kenneljärjestön hyväksymässä koiranäyttelyssä  vähintään laatuarvostelun toisella palkinnolla, laatuarvostelun H, 15 kuukautta täytettyään. Päivitetty nykyisiä näyttelysääntöjä vastaavaksi 1.9.2012
Kennelpiirin Kilpa-otteluun nimeämän palkintotuomarin tulee välittömästi karsintakokeen jälkeen ilmoittaa valintakokeen ottelutoimikunnalle seuraavat tiedot:
- valittujen koirien ja varakoirien rekisteritiedot,
- omistajat osoitteineen,
- valintakokeeseen nimeämiensä palkintotuomareiden nimet ja osoitteet sekä
- kennelpiirin Kilpa-otteluun nimeämän palkintotuomarin nimi ja osoite.
Palkintotuomareita on nimettävä kustakin kennelpiiristä yksi jokaista valintakokeeseen osallistuvaa koiraa kohti ja heidän tulee olla kokeneita ajokokeiden palkintotuomareita.
5. Koirien valintaperusteet
 
5.1 Kennelpiirien aluekarsinnoissa ja –valintakokeissa sekä Kilvan valintakokeissa valintaperusteena käytetään ko. kokeen tulosjärjestystä.
Kaikissa karsintakokeissa noudatetaan KILPA-ottelun tasapelisääntöä.
Kun karsintakoe järjestetään kahtena yksipäiväisenä kokeena, niin kokeen voittaa koira jonka yhteenlaskettu tulos on paras. Voim. 20.8.2012 alkaen.
Mikäli karsintakoe järjestetään yksipäiväisenä ajokokeena, karsintakokeen voittaa korkeimman pistemäärän saavuttanut koira.
Yksipäiväisessä karsintakokeessa tasatuloksen sattuessa karsintakokeen voittaa koira, jolla on paremmat ominaisuuspisteet huonommassa koe-erässä. Jos vieläkin tulos on tasan, voittaja ratkaistaan arvalla. Muidenkin tasatulosten kohdalla noudatetaan tätä ratkaisumallia. Voim. 1.8.2011.
6. Muutokset näihin ohjeisiin
 
6.1 Näitä ohjeita koskevat muutosesitykset on tehtävä Suomen Ajokoirajärjestö –Finska Stövarklubben ry:n hallitukselle ja muutoksista päättää Suomen Kennelliitto.
 

Kilpailukutsu

Kiitämme:

Punttisilimän osoite on:
Marjomäentie 312, 71840 KUUSLAHTI