Sähköinen jäsenlomake

Kirjoita mitä asia koskee... JÄSENHAKEMUS tai MUUTOS
Vuosijäsen / nuorisojäsen alle 18 vuotta
Yhdistys käyttää syntymäaikaa mm muistamiseen
Lähiosoite
AJOK - BEAJ ja / tai KEAJ - IAJOK
Mm. kehätoimitsija, ylituomari (laji) koetoimitsija (laji)
Annan tai en anna nimeni julkaisulupaa mm. tuomariluettelossa
Haluatko kertoa meille ajokoiraharrastuksestasi jotain? Koirasi nimen, kennelnimen jne...

Sähköinen jäsenlomake uusille liittymistä sekä entisille jäsenille muutoksia varten! 

Täytä ylläolevan lomakkeen kohdat huolellisesti ja paina Lähetä -painiketta. Posti ohjautuu yhdistykselle. Hallitus hyväksyy jäsenet, joten saat jäsenpostin ja maksukuitin heti hallituksen kokouksen jälkeen. Ylläolevaa lomaketta hyväksikäyttäen voit näppärästi ilmoittaa myös muuttuneita osoitetietosi jne.

T. Hallitus

Otteita yhdistyksen säännöistä

3 § Yhdistyksen jäsenet
Yhdistyksen jäsenet ovat joko vuosi- tai ainaisjäseniä sekä kunniajäseniä ja kunniapuheenjohtaja. Yhdistyksen vuosi- ja ainaisjäseneksi voivat liittyä Pohjois-Savon Kennelpiiri r.y.:n alueella asuvat henkilöt, jotka haluavat edistää yhdistyksen tarkoituksen toteutumista ja jotka yhdistyksen hallitus hyväksyy jäseneksi. Kunniajäseneksi tai kunniapuheenjohtajaksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksen päätöksellä kutsua henkilö, joka on ansiokkaalla tavalla edistänyt yhdistyksen toimintaa.
Kunniapuheenjohtajan ja kunniajäsenen arvo on elinikäinen.

4 § Jäsenen velvoitteet ja maksut
Jäsen on velvollinen noudattamaan Suomen Ajokoirajärjestö - Finska Stövarklubben r.y.:n,  Suomen Kennelliitto - Finska Kennelklubben r.y.:n ja Pohjois-Savon Kennelpiiri r.y.:n ja yhdistyksen sääntöjä ja päätöksiä. Vuosijäsen suorittaa vuotuisen jäsenmaksun, jonka vuosikokous kulloinkin määrää. Ainaisjäsen suorittaa kertakaikkisena vuosijäsenen jäsenmaksun kymmenkertaisena. Kunniapuheenjohtaja, kunniajäsen ja ainaisjäsen sekä jäsenet, jotka eivät ole täyttäneet 18 vuotta ovat vapautetut jäsenmaksuista.

5 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsenellä on milloin tahansa oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Jos jäsen ei ole maksanut kuluvan vuoden jäsenmaksuaan vuoden loppuun (31.12.) mennessä, hänen katsotaan eronneen.